Ετήσια Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση Λεμεσού – Τετάρτη 27.11.19