Επιστολή Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης – Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας

Ακολουθεί επιστολή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης με θέμα τις “Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας”.

Η επιστολή περιλαμβάνει: Τις ζώνες που χαρτογραφούν τους γεωκινδύνους που απειλούν το δομημένο περιβάλλον στον χερσαίο χώρο της Δημοκρατίας.

Στόχος της ζωνοποίησης: Η πληροφόρηση και προστασία των πολιτών, μελετητών, επενδυτών όπως επίσης και η καθοδήγηση του κράτους στους σχεδιασμούς του.

Για την επιστολή, πατήστε εδώ.