Νέα Έκθεση με Επικαιροποιημένα επιταχυνσιογραφήματα από τον σεισμό Μ7.8 της Τουρκίας

Νέα έκθεση των Ε. Γαρίνη και Γ. Γκαζέτα με επικαιροποιημένα επιταχυνσιογραφήματα από τον σεισμό Μ7.8 της Τουρκίας, η οποία λαμβάνει υπ’ όψη τα νέα σεισμογραφικά δεδομένα του δικτύου AFAD.

Για την έκθεση, πατήστε εδώ.