Επερχόμενα Προγράμματα FIDIC

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, ως ο εκπρόσωπος του FIDIC στην Κύπρο,
σας ενημερώνει για τα επερχόμενα προγράμματα του οργανισμου
ως ακολούθως: https://fidic.org/training

 • FIDIC Online Module 3: Understanding DABs
  Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3B07tby
 • FIDIC Module 1 Advanced: practical questions for the application and use of the FIDIC Red, Yellow and Silver Books 2017 in real scenarios
  Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3yQRREB
 • FIDIC Online Module 4: Management and Administration of FIDIC Contracts
  Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3ITGCQ9
 • Comparison between FIDIC Suite of Contracts 1999 and 2017 Editions
  Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3IPlZ7Z
 • FIDIC Online Module 6: FIDIC Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects (the “DBO Contract”) 2008 Edition
  Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3aUxP46
 • FIDIC Online Module 2: Claims under FIDIC 1999 + 2017 update
  Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3B7zON4
 • The updated FIDIC Module on the FIDIC Short Form of Contract (Green Book) 2nd Edition, 2021
  Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3zilIak