Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κέλυφος και Θερμογέφυρες Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας»

Το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ  διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

«Κέλυφος και Θερμογέφυρες Κτιρίων Σχεδόν
Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  Τετάρτη 06 Νοεμβρίου 2019

ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ – Οδός Κερβέρου
8, 1016, στην εντός των τειχών Λευκωσία

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η ανάγκη κατάρτισης προκύπτει από την υποχρέωση για εναρμόνιση με την παράγραφο
2 του άρθρου 9 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2010/31/ΕΚ» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση όπως αυτή καθορίζεται στην
Κ.Δ.Π 366/2014 «Απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρεί το κτίριο
με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή
των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Οι μελετητές οφείλουν να
γνωρίζουν πως μπορούν να σχεδιάζουν και να υπολογίζουν τα επιμέρους στοιχεία από
τα οποία αποτελείται ένα τέτοιο κτίριο, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν σε κάθε
περίπτωση τις κατάλληλες κατασκευαστικές λύσεις για να πετύχουν το σκοπό της
εφαρμογής της οδηγίας.

Περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα αρχεία:

Οι εταιρίες που είναι δικαιούχες της επιχορήγησης ΑνΑΔ, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο 6ΠΕ και ΚΕ2.