Πρότυπο Ιδρυτικό Έγγραφο Εταιρείας Μελετών εγγεγραμένης στο ΕΤΕΚ

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι κατόπιν διαπίστωσης από το ΕΤΕΚ ότι υπάρχει μια δυστοκία στην ετοιμασία του Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας για σκοπούς εγγραφής εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ, έχει ετοιμαστεί από το ΕΤΕΚ κατευθυντήριο Πρότυπο Ιδρυτικό Έγγραφο Εταιρείας Μελετών προς υποβοήθηση των μελών του που επιθυμούν τη σύσταση εταιρείας μελετών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ εδώ.  Σχετικές είναι και οι εγκύκλιοι 04/13, 01/15, 01/18 που έχει εκδώσει το ΕΤΕΚ.