Δωρεάν Webinar: Bασικές Γνώσεις και Υποχρεώσεις Μελετητών & Επιβλεπόντων, Δεοντολογία Μηχανικών – Πειθαρχική Διαδικασία ΕΤΕΚ”, 28.05.20

Bασικές Γνώσεις και Υποχρεώσεις Μελετητών