Δωρεάν Μεταπτυχιακές Σπουδές για το Μαστερ «on Natural Gas Engineering in Energy Transition» , στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για Δωρεάν Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «on Natural Gas Engineering in Energy Transition», μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στην Αγγλική γλώσσα, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 που αρχίζει το Σεπτέμβριο.

Τα δίδακτρα για φοίτηση στο πρόγραμμα, ύψους 8000€ για Κύπριους υπηκόους καλύπτονται από χορηγία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορείου και Βιομηχανίας προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μπορεί να παράσχει πρόσθετη επιχορήγηση για επίδομα διαβίωσης (Ενδεικτικά για το έτος 2021-22 ήταν 4500 €).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε, στη σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου.