ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – 8ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση για την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα με θέμα: «Respect Human Rights – Everyone has a Role to Play»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

8ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση για την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα με θέμα:
«
Respect Human RightsEveryone has a Role to Play»
26 και 27 Μαΐου 2023 – Ξενοδοχείο Hilton Nicosia

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), διοργανώνει το 8ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση Εξοπλισμού και Υπηρεσιών για την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά έργα με θέμα «Respect Human RightsEveryone has a Role to Play» στις 26 και 27 Μαΐου 2023 στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia, στην Έγκωμη, ως συνέχεια του 7ου Συνεδρίου του 2021 με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα» και την παγκόσμια εκστρατεία «Vision Zero».

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ διοργανώνει κάθε 2 χρόνια, από το 2009, το Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα», το οποίο έχει καταστεί θεσμός. Στο Συνέδριο αυτό συμμετέχουν ως ομιλητές ακαδημαϊκοί και καταξιωμένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στα θέματα αυτά και παρουσιάζονται οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας καθώς και καινοτόμος εξοπλισμός και καλές πρακτικές στον τομέα αυτό.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος θα παρευρεθεί και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του, με συν-διοργανωτές το ISSA-C και το BG BAU. Το Συνέδριο στηρίζεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, καθώς και τους Διεθνείς Οργανισμούς ISHCCO και ECCE. Επίσης, το Συνέδριο εντάσσεται στις δραστηριότητες της παγκόσμιας εκστρατείας Vision Zero του Οργανισμού ISSA, η οποία υποστηρίζεται από πολλούς άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και στην οποία o ΣΠΟΛΜΗΚ είναι επίσημος εταίρος.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η προστασία και η ενίσχυση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η επικέντρωση στον άνθρωπο, για να επιτευχθεί το όραμα «Μηδέν Ατυχήματα». Το όραμα αυτό, επιπρόσθετα από στόχο της παγκόσμιας εκστρατείας Vision Zero του Οργανισμού ISSA, αποτελεί στόχο του νέου Στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 και της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021-2027.

Αναλυτικό Πρόγραμμα: Programme – COSH Cyprus

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με τον Κατασκευαστικό Τομέα.

Εγγραφές: Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά (www.cosh.cy) και θα διαρκέσουν μέχρι την Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023. Στις περιπτώσεις που θα υποβληθεί η δήλωση συμμετοχής μέχρι την Κυριακή, 30 Απριλίου 2023, ισχύει χαμηλότερο δικαίωμα συμμετοχής (early bird registration).

Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία εγγραφής στο Συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ειδική ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.cosh.cy ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22672866 ή/και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@spolmik.org.

Απρίλιος 2023                                                                                                                            Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου