Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ – Επιτακτική η ανάγκη διαφύλαξης της φυσικής κληρονομιάς μας της Χερσονήσου του Ακάμα

Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ

 Επιτακτική η ανάγκη διαφύλαξης της φυσικής κληρονομιάς μας της Χερσονήσου του Ακάμα

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) εκφράζει την έντονη ανησυχία του αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις για το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Ακάμα, αφού σύμφωνα και με την Γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην ακεραιότητα και συνοχή των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Χερσονήσου του Ακάμα.

Η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να γίνει με όρους που να αναδεικνύουν και να προστατεύουν έναν από τους σημαντικότερους πράσινους πνεύμονες της Κύπρου, του οποίου δεν έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του μέχρι σήμερα. Ειδικότερα,  θα πρέπει να τεθούν προϋποθέσεις και να ληφθούν μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη όλων των ιστορικών, πολιτιστικών και ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής του Ακάμα, παράλληλα με την αναβάθμιση και ενίσχυση των κοινοτήτων τόσο εντός αυτών όσο και περιμετρικά, είναι αναγκαία. Η σημερινή ανάγκη ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, δεν θα πρέπει να είναι καταστροφική του μοναδικού Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα. Έχουν δικαίωμα, και είναι στο χέρι μας, οι επόμενες γενιές να γνωρίσουν την μοναδική φυσική ομορφιά της Χερσόνησου του Ακάμα και να απολαύσουν τα οικολογικά, τοπιολογικά, πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία που φιλοξενεί.

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί την Πολιτεία και τις αρμόδιες Αρχές όπως λάβουν υπόψη όλα τα πιο πάνω και προβούν στις αναγκαίες βελτιώσεις του Σχεδίου για να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση με αειφόρο τρόπο, ώστε να διαφυλαχτεί η φυσική κληρονομιά της Χερσονήσου του Ακάμα με ταυτόχρονη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

01/07/2022