Ανακοίνωση ΣΠΟΛΜΗΚ για το φονικό σεισμό σε Σάμο και Σμύρνη

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου – ΣΠΟΛΜΗΚ θα ήθελε να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων του φονικού σεισμού σε Σάμο και Σμύρνη.

Ως Σύλλογος θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας όσον αφορά τις παλιές οικοδομές στη χώρα μας. Η μεγάλη ηλικία τους, καθώς επίσης η μη επαρκής συντήρηση τους, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι ένα μεγάλος αριθμός από αυτές έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του Κυπριακού Αντισεισμικού Κανονισμού το 1994, αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητά τους στο ενδεχόμενο σεισμικής δραστηριότητας, εν αντιθέσει με τις νέες οικοδομές οι οποίες σχεδιάζονται πλέον με τους Ευρωκώδικες οι οποίοι περιλαμβάνουν αυστηρές πρόνοιες για την αντισεισμική προστασία τους.

Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι επιβάλλεται άμεσα η νομοθετική ρύθμιση της Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων και έκδοσης σχετικού Πιστοποιητικού Επιθεώρησης το οποίο θα αποτελέσει το καλύτερο μέτρο πρόληψης για αποφυγή καταστροφικών συμβάντων.

Επιπρόσθετα, καλούμε την πολιτεία να επιδοτήσει άμεσα τον έλεγχο και την αντισεισμική αναβάθμιση και θωράκιση των οικοδομών σε συνδυασμό με την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δοθεί τεράστια ποσά, από Ευρωπαϊκά κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση οικοδομών στη χώρα μας, χωρίς αυτή να συνοδεύεται και από την αντίστοιχη αντισεισμική αναβάθμιση τους ή και έλεγχο της αντισεισμικής επάρκειας τους. Καλούμε την πολιτεία όπως διαθέσει ένα μέρος των κονδυλίων αυτών μαζί και με άλλα εθνικά κονδύλια για να προωθήσει την αποτίμηση, τον έλεγχο και την αντισεισμική αναβάθμιση των οικοδομών.

Νοέμβριος 2020